Ochrana osobních údajů

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ : Lukáš Prelovský – NadupanýWeb.sk/cz., so sídlom Obrancov mieru 347/8, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, IČO: 50387456, Číslo živn.registra: 350-38627, okresný úrad Trenčín, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho „Kontaktného formulára“
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri nákupe v našom internetovom obchode (e-shope)
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vytvorení účtu v našom internetovom obchode (e-shope)

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené, t.j. údaje z „Kontaktného formulára“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami.

Údaje pri nákupe

Pri nákupe od vás požadujeme údaje potrebné na jeho vybavenie. Povinnými údajmi sú teda len tie, bez ktorých vám nákup nevieme zaslať a vašu objednávku vybaviť, ako vaše meno, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, telefónne číslo a samotný predmet objednávky.
Na základe údajov, ktoré od vás získavame, vám vieme dodať naše služby v súlade s našimi Obchodnými podmienkami. Údaje, ktoré od vás získame pri vytváraní objednávky, používame na jej vybavenie. Tieto údaje taktiež potrebujeme do nášho účtovného a fakturačného poriadku.

Údaje pri vytvorení účtu

V prípade, ak sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame aj všetky údaje s tým súvisiace. Jedinými povinnými údajmi sú vaše meno a e-mailová adresa, ktorú využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti a zabezpečujú riadne fungovanie stránok. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať
Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

Nastavení souborů cookie
 

CookieDélkaPopis
_ga2 rokySoubor cookie _ga nainstalovaný službou Google Analytics počítá údaje o návštěvnících, relacích a kampaních a také sleduje používání stránky pro analytický přehled stránky. Soubor cookie ukládá informace anonymně a přiřazuje náhodně vygenerované číslo k rozpoznání jedinečných návštěvníků.
_gat_gtag_UA_9278982_311 minutaNastaveno společností Google pro rozlišení uživatelů.
_gid1 denSoubor cookie _gid nainstalovaný službou Google Analytics ukládá informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonnosti webu. Některé ze shromažďovaných údajů zahrnují počet návštěvníků, jejich zdroj a stránky, které anonymně navštěvují.
_GRECAPTCHA5 měsíců 27 dníTento soubor cookie nastavuje služba Google recaptcha pro identifikaci robotů na ochranu webové stránky před škodlivými spamovými útoky.
CONSENT2 rokyYouTube nastavuje tento soubor cookie prostřednictvím vložených videí youtube a zaznamenává anonymní statistické údaje.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokTento soubor cookie nastavený doplňkem GDPR Cookie Consent se používá k zaznamenání souhlasu uživatele s cookies v kategorii „Reklama“.
cookielawinfo-checkbox-analytics11 měsícůTento soubor cookie nastavuje doplněk GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-functional11 měsícůSoubor cookie je nastaven na základě souhlasu se soubory cookie GDPR pro zaznamenání souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Funkční“.
cookielawinfo-checkbox-necessary11 měsícůTento soubor cookie nastavuje doplněk GDPR Cookie Consent. Soubory cookie se používají k uložení souhlasu uživatele s ukládáním souborů cookie v kategorii „Nezbytné“.
cookielawinfo-checkbox-others11 měsícůTento soubor cookie nastavuje doplněk GDPR Cookie Consent. Soubor cookie se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Ostatní„
cookielawinfo-checkbox-performance11 měsícůTento soubor cookie nastavený doplňkem GDPR Cookie Consent se používá k uložení souhlasu uživatele pro soubory cookie v kategorii „Výkon“.
CookieLawInfoConsent1 rokZaznamená výchozí stav tlačítka odpovídající kategorie & statut CCPA. Funguje pouze v koordinaci s primárním souborem cookie.
fr3 měsíceFacebook nastavuje tento soubor cookie tak, aby uživatelům zobrazoval relevantní reklamy sledováním chování uživatelů na webu, na stránkách, které mají Facebook pixel nebo sociální doplněk Facebooku.
sb2 rokyTento soubor cookie používá Facebook ke kontrole svých funkcí, shromažďování jazykových nastavení a sdílení stránek.
ssupp.vid6 měsícůSoubor cookie nastavený společností Smartsupp pro zaznamenávání ID návštěvníka.
ssupp.visits6 měsícůSoubor cookie nastavený společností Smartsupp pro zaznamenávání počtu předchozích návštěv potřebných pro sledování automatických zpráv.
test_cookie15 minutTest_cookie nastavuje doubleclick.net a používá se k určení, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookie.
viewed_cookie_policy11 měsícůTento soubor cookie je nativní pro aplikace PHP. Soubor cookie se používá k ukládání a identifikaci jedinečného ID relace uživatele pro účely řízení relace uživatele na webu. Soubor cookie je soubor cookie relace a vymaže se, když se zavřou všechna okna prohlížeče.
VISITOR_INFO1_LIVE5 měsíců 27 dníSoubor cookie nastavený službou YouTube pro měření šířky pásma, který určuje, zda uživatel získá nové nebo staré rozhraní přehrávače.
YSCpořadSoubor cookie YSC nastavuje Youtube a používá se pro sledování shlédnutí vložených videí na stránkách Youtube.

Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Aké sú vaše práva

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

  • prístup k svojim osobným údajom
  • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
  • právo namietať proti spracúvaniu
  • právo na prenosnosť údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii „Kontakt“.

 

 


 

Newsletter – ochrana osobných údajov

Prihlásením do newslettra návštevník webstránky súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

Odosielateľom a spracovateľom osobných údajov je Lukáš Prelovský – NadupanýWeb.sk/cz, Obrancov mieru 347/8, 01841 Dubnica nad Váhom. IČO 50387456, DIČ 1078875347. Tel. 0940 745 745, e-mail: info@pomocnadialku.sk.

Odosielateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné pre odoslanie newslettra.

Odosielateľ spracúva bežné osobné údaje návštevníka. Osobné údaje návštevníka sú v informačnom systéme odosielateľa uchovávané do doby, kým sa návštevník neodhlási z odberu newslettra.

Ak návštevník nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže návštevník kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu odosielateľa so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe.

Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Návštevník má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje, napríklad e-mailom.

Návštevník má právo získať od odosielateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje návštevníka sa spracúvajú v informačnom systéme odosielateľa. Návštevník má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov návštevníkovi je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré návštevník požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Návštevník môže od odosielateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú návštevníka. Návštevník môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Návštevník môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Návštevník má právo, aby odosielateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak návštevník namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho odosielateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Návštevník má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol odosielateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Návštevník má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Návštevník pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.